Despre noi

„ÎNVAŢĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALŢII!”

LEARN FOR HELPING OTHERS!

  • 139Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi fonduri asigurate de Guvernul României  administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială
  • Perioada de desfăşurare a proiectului este de 11 luni, în perioada IUNIE 2015 – APRILIE 2016
  • Proiectul va fi implementat în minim 10 localităţi din judeţul Dolj – municipiul Craiova şi 9 localităţi din mediul rural: Coşoveni, Cârcea, Işalniţa, Predeşti, Pieleşti, Gherceşti, Malu Mare, Breasta, Podari

Proiectul “ÎNVAŢĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALŢII!” este implementat de Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova în parteneriat cu Penitenciarul de Minori şi Tineri-Craiova şi A.J.P.I.S. Dolj.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

OBIECTIV GENERAL: Facilitarea accesului la educaţie şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

 OBIECTIVE SPECIFICE:

  • O.1. Conştientizarea a minim 1000 persoane din 10 comunităţi din  judeţul Dolj privind problematica grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, inclusiv a persoanelor private de libertate;
  • O.2. Implicarea şi instruirea unui număr de 12 reprezentanţi ai autorităţii locale, sectorului privat şi societăţii civile pe teme privind antidiscriminarea şi antiexcluziunea socială şi a 150 de persoane din grupuri vulnerabile;

O.3. Promovarea la nivel regional  a unei noi metodologii şi a unui nou model de plan de dezvoltare locală, care să potenţeze practicile anti-discriminatorii.

Comments are closed