Galeria foto


Fotografii cu activități din incinta “Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale – Craiova”

  • Fotografii – 5 campanii de informare și conștientizare care au infomat peste 1000 de persoane în 10 localități: Craiova, Malu Mare, Podari, Pielești, Cârcea, Coşoveni, Işalnita, Ghercesti, Breasta, Predeşti;
    • Fotografii – activități de instruire 12 specialiști/personal care furnizează servicii grupurilor vulnerabile cu scopul de a dobândi noi cunoștințe și abilități specifice pe teme ca: egalitatea de gen, egalitatea de șanse, discriminare;
    • Fotografii activități de instruire pentru 150 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (100 persoane private de libertate din incinta Penitenciarului de Minori și Tineri Craiova, 50 persoane provenite din grupuri vulnerabile din mediul rural (Coșoveni și Goiești): 30 persoane din familii beneficiare de venitul minim garantat, 10 persoane provenite din familii monoparentale, 10 persoane provenite din familii cu mai mult de 2 copii), cu următoarele tematici: educație pentru sănătate, protecția mediului înconjurător, promovarea toleranței interculturale, comparare a culturilor și tradițiilor (share&compare), drepturile omului, inegalități, măsuri antidiscriminare și de prevenire a excluziunii sociale;
    • Fotografii – seminarii – care au contribuit la dezvoltarea unei structuri de cooperare – EGALITATE ȘI DIVERSITATE
    • Fotografii – Lansarea studiului studiului sociologic