CONFERINȚA DE INCHEIERE a proiectului ”ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” PLUS 2

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

CONFERINȚA DE INCHEIERE a proiectului ”ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” PLUS 2

poza

În data de 24 aprilie 2017 s-a desfăşurat CONFERINŢA DE ÎNCHEIERE PROIECTULUI“Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – PLUS 2” (19.08.2016-19.02.2017), Programul RO 10 CORAI “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi inţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”. Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare din Craiova, în colaborare cu Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj.

“Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – PLUS 2” a reprezentat o continuare firească şi solicitată a activităţilor de informare, consiliere, instruire şi mediere pe piaţa muncii. Activităţile suplimentare au prevăzut extinderea gamei de servicii furnizate grupului ţintă dar au urmărit şi îmbunătăţirea şi personalizarea serviciilor în funcţie de nevoile/aşteptările/aptitudinile beneficiarilor proiectului.
Proiectul a avut în vedere întărirea coeziunii economice şi sociale, reducerea diferenţelor economice şi sociale, astfel încât să fie eliminate faptele/acţiunile de discriminare între diferitele categorii de persoane din cadrul societăţii.

La eveniment au participat oficiali din partea autorităţilor locale, mediului de afaceri, organizaţii ce dispun de experienţă în ceea ce priveşte lucrul cu grupul vulnerabil şi incluziunea socială dar şi parte dintre beneficiarii noştri sau potenţiali viitori beneficiari. S-a discutat despre atât despre activităţile proiectului cât şi despre impactul rezultatelor proiectului asupra grupului vulnerabil.

“ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – PLUS 2 Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

“ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – PLUS 2

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

CARAVANĂ DE INFORMARE
Localitatea: Amărăști, Dolj

În data de 10.01.2017 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Caravană de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții! – facilitatea de finanțare PLUS 2”, în localitatea Amărăști, județul Dolj.
Cu această ocazie au fost purtate discuții cu 55 de persoane, care au primit informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului – activitățile de informare, consiliere și instruire se bazează pe respectul față de oameni și valorizarea acestora.
Activitățile desfășurate în cadrul Centrului antidiscriminare din Craiova, serviciile oferite persoanelor din mediul rural și minorilor/tinerilor aflați în Centrul de Detenție Craiova – au ca dicton faptul că “ Egalitatea între oameni este o necesitate umană” (Constituția României, Articolul 16).
Dreptatea este o virtute morală, care înseamnă a da fiecăruia ce este al său, dar și de a respecta drepturile celuilalt. Oamenii sunt înzestrați cu rațiune, iar acest fapt le conferă o valoare care nu depinde de poziția lor în societate sau de etnia din care fac parte.
Persoanele prezente la întâlnire sunt beneficiari de venit minim garantat, persoane casnice sau aflate în căutarea unui loc de muncă – au participat cu interes la discuții, au dat dovadă de atenție, au pus întrebări, au afirmat că doresc să obțină un loc de muncă pentru a oferi un trai decent familiilor lor.
Punctualitatea și implicarea persoanelor prezente a demonstrat încă o dată faptul că oamenii pot discerne între bine și rău, pot fi demni/responsabili în ciuda puținei educații sau pregătirii profesionale acumulate.
Prin colaborare, transparență, comunicare și servicii specializate de calitate, dorim să redăm oamenilor încrederea și stima de sine, să le arătăm că nu sunt singuri, că ne pasă, că pot realiza un viitor frumos pentru ei și copiii lor, dacă acționează constant și responsabil, dacă depun eforturi constructive și nu se lasă dezamăgiți de posibilele eșecuri – “Alegerea și nu șansa e cea care ne determină destinul” ( Franklin Roosvelt).

Caravana de informare din localitatea Amărăști, Dolj a reunit specialiștii proiectului, care au pus la dispoziția participanților informațiile necesare, au oferit servicii de consiliere/ îndrumare și au lansat premise pentru dezvoltare socială și profesională.

Amărăști

S-au eliberat Diplomele de participare pentru 150 de participanți la instruire

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

Proiectul „ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – Facilitatea de finanțare – PLUS 2

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

S-au eliberat Diplomele de participare pentru 150 de participanți la instruire din localitățile Coșoveni, Goiești din județul Dolj  și din incinta Centrului de Detenție pentru Minori și Tineri – instruire desfășurată în intervalul Septembrie 2015 ÷ Iulie 2016,în cadrul  proiectului “ ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII’’ Tematica instruirii:“Egalitate de șanse, Antidiscriminare și Incluziune socială Activitatea de instruire pentru cele 150 de persoane care provin din grupuri vulnerabile a început din data de 14 septembrie 2015 și a avut în vedere: – 100 de persoane private de libertate și 50 de persoane din mediul rural. Ca si teme principale, suportul de curs a cuprins următoarele teme: Comunicarea, Educație și sănătate, Cultura și tradiția, Discriminare și măsuri antidiscriminare, Drepturile omului, Incluziune și excluziune socială, Combaterea și disfuncțiile sociale, Dezvoltare personală, Diferit, dar nu discriminat/Diferit, dar integrat. De asemenea, instruirea a avut în vedere și aplicarea unei noi metodologii de lucru cu grupul vulnerabil, create pe perioada proiectului.

Coșoveni

Goiești

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova Proiectul „ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – Facilitatea de finanțare PLUS 2

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

Proiectul „ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – Facilitatea de finanțare – PLUS 2

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

CARAVANĂ DE INFORMARE

Localitatea: Coțofenii din Dos, Dolj

În data de 29.11.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Caravană de Informare în cadrul proiectului „Învață pentru a-i sprijini pe alții! – Facilitatea de finanțare PLUS 2“, în localitatea Coțofenii din Dos, județul Dolj.

Cu această ocazie 70 de persoane din trei sate Mihăița, Potmelțu și Coțofenii din Dos  care aparțin de localitatea Coțofenii din Dos au primit informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului – în centrul discuțiilor a fost pus fenomenul de discriminare care generează inegalități sociale și afectează coeziunea socială/colectivă.

S-a discutat despre activitățile desfășurate în cadrul Centrului antidiscriminaredin Craiova, despre serviciile oferite de persoanelor din mediul rural și minorilor/tinerilor aflați în Centrul de Detenție Craiova – scopul tuturor oamenilor ar trebuie să fie umanitatea, comunicarea pozitivă, implicarea activă.

Persoanele prezente au fost într-un procent mare beneficiari de venit minim garantat, persoane casnice sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – au făcut o impresie bună prin faptul că au dat dovadă de interes în ceea ce privește modalitățile prin care pot continua comunicarea cu specialiștii proiectului, prin faptul că sunt persoane responsabile care depun eforturi considerabile pentru a oferi copiilor mijloacele necesare unei educații de calitate și implicit un viitor mai bun.

Cel mai folosit cuvânt folosit de către participanții la Caravană a fost „împreună“, numai prin colaborare, împărtășirea cunoștințelor, prin ascultarea celorlalți, prin acordarea ajutorului individualizat putem reuși – oamenii au nevoie de oameni, de normalitate, adevăr și emoție sinceră.

Un aspect foarte important este legat de atitudinea pe care o avem față de toate acțiunile în care suntem implicați – o atitudine pozitivă, în care suntem dispuși să învățăm, să aflăm informații noi, să fim atenți la nevoile/reacțiile celorlalți, creează oportunități și ne dă posibilitatea să evoluăm pe plan personal/profesional.

 Caravana de informare din localitatea Coțofenii din Dos a reunit specialiștii proiectului, care au pus la dispoziția participanților informațiile necesare, au oferit servicii de consiliere/ îndrumare și au lansat premise pentru dezvoltare socială și profesională.

Cea dintâi şi singura datorie esenţială a omului este caritatea, adică o neobosită justificare a bucuriei existenţei. A face din viaţa ta și a celorlalți o permanentă bucurie este menirea omului pe pământ.” (Mircea Eliade).


Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova Proiectul “Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!” – PLUS 2 SEMINAR EGALITATE ȘI DIVERSITATE

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

Proiectul “Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!” – PLUS 2

SEMINAR EGALITATE ȘI DIVERSITATE

P1080023În perioada 15-17 noiembrie 2016, Asociația Șanse Egale pentru Fiecare Craiova a organizat seminarul EGALITATE ȘI DIVERSITATE în Călimănești – jud. Vâlcea, prin intermediul proiectului ”ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!”, proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI (Facilitatea de finanțare PLUS 2), program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și fonduri asigurate de Guvernul României și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Acest seminar a avut drept obiectiv, dezvoltarea Rețelei EGALITATE ȘI DIVERSITATE, prin încheierea a 2 noi protocoale de colaborare cu instituţii/primării şi actori ai mediului privat şi societăţii civile care lucrează cu grupurile vulnerabile. Scopul acestei activităţi este schimbul de experienţă şi integrarea celor mai bune practici în sprijinirea grupurilor vulnerabile, concluzionarea rezultatelor proiectului și găsirea de noi premise, cooperarea cu actorii sociali. S-a discutat despre tematici privind: reducerea inegalităţilor, măsurilor antidiscriminare şi de prevenire a excluziunii sociale, promovarea diversităţii şi înţelegerii interculturale, egalitatea de şanse/ de gen, tipuri de activităti motivaţionale pentru grupurile vulnerabile, respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, respectarea statului de drept şi a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, etc. stimularea cooperării dintre entităţile publice şi cele private.

„ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – PLUS 2 Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – PLUS 2

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

CARAVANĂ DE INFORMARE

Localitatea: Craiova, Dolj

În data de 25.10.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Caravană de Informare în cadrul proiectului „ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII!” – PLUS 2, în localitatea Craiova.

Au fost prezente 100 de persoane, care au primit informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului – accentul a fost pus pe faptul că orice om, indiferent de condiția/statutul social, de pregătirea, situația personală/profesională poate să aspire și să își schimbe viața, atâta timp cât își îmbracă acțiunile sale cu responsabilitate, seriozitate, dăruire și dorința neîntreruptă de a reuși.

S-a discutat despre continuitatea Centrului antidiscriminaredin Craiova, despre serviciile pe care le oferă specialiștii din proiect persoanelor din mediul rural și minorilor/tinerilor aflați în Centrul de Detenție Craiova ( Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova): prin instruire, consiliere psihosocială și consiliere profesională ne dorim să aducem în viața oamenilor speranța și încrederea că pot depăși, singuri/sau ajutați de persoane abilitate, situația de dificultate cu care se confruntă în prezent.

Întrevederea s-a axat în jurul ideii că principala resursă a oricărei societăți sunt oamenii, modul acestora de a comunica, de se implica în activități, de a fi empatici, de a respecta drepturile lor și ale celorlalți, de a fi buni.

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.” ( Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 1)

Campania de informare din localitatea Craiova a reunit specialiștii proiectului, care au pus la dispoziția participanților informațiile necesare, au oferit servicii de consiliere/ îndrumare și au lansat premise pentru dezvoltare socială și profesională.

Discriminarea nu are suflet, ca atare activitatea desfășurată în cadrul proiectului își propune să înlăture barierele existente, să îi ajute pe oameni să își recunoască valoarea umană/profesională, să îi sprijine în îmbunătățirea calității vieții lor și să caute mereu soluții positive la problemele pe care le întâmpină în segmental lor de viață.


Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova Proiectul “ Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – PLUS 2 Recrutarea Grupului Ţintă şi acordarea serviciilor

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

Proiectul “Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!” – PLUS 2

Recrutarea Grupului Ţintă şi acordarea serviciilor

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare din Craiova derulează începând cu data de 19 august 2016 proiectul “Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!”- PLUS 2, Programul RO 10 CORAI “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniaţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în parteneriat cu Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova şi Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj.
Având ca principal obiectiv eliminarea formelor/acţiunilor de discriminare socială şi sprijinirea specializată a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, asistenţii sociali şi consilierul de orientare profesională au efectuat deplasări în comunele Bratovoeşti, Cerăt, Coşoveni şi Goieşti din judeţul Dolj.
Au fost recrutate 32 de persoane din cele două localităţi menţionate ( 16 persoane din Bratovoeşti şi 16 persoane din Cerăt), care beneficiază în prezent de servicii de informare, instruire, consiliere socială/profesională şi mediere pe piaţa muncii.
Atunci când oamenii au acces la oportunităţi, la activităţi care îmbunătăţesc nivelul de dezvoltare personală şi comunitară, se dezvoltă educaţia, creşte motivaţia şi stima de sine. Prin acumularea de informaţii, prin creşterea gradului de interes al beneficiarilor pentru viaţa lor şi a familiei, vor putea fi depăşite barierele de comunicare şi marginalizare.

Din cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri din Craiova au fost selectaţi 50 de tineri, cărora specialiştii proiectului le oferă servicii de instruire şi consiliere socială/profesională.
Persoanele aflate în detenţie au nevoie de susţinere şi îndrumare pentru a a se cunoaşte mai bine, pentru a-şi asuma real răspunderea pentru faptele lor, dar în acelaşi timp pentru acceptarea limitelor personale şi activarea calităţilor/aptitudinilor personale. Dacă oamenii au încredere în propria persoană, vor putea avea relaţii bune de comunicare şi solidaritate colectivă.
Centrul Antidiscriminare şi de prevenire a Excluziunii sociale este deschis acelor persoane care solicită sprijin în rezolvarea problemelor de natură socială şi profesională.
Prin activităţile derulate în cadrul proiectului Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!”- PLUS 2, ne dorim să reducem inegalităţie sociale, să schimbăm percepţia societăţii faţă de grupurile vulnerabile, să oferim umanitate, profesionalism, colaborare şi o portiţă spre normalizarea şi respectarea drepturilor omului.Conferinţă Proiect “ Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – (Facilitatea de finanţare PLUS 2) Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova

Conferință promovare rezultate Proiect “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”– Asociația Șanse Egale pentru Fiecare – Craiova

În data de 01 septembrie 2016 s-a desfăşurat Conferinţa de informare a prelungirii Proiectului “ Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – PLUS 2” (19.08.2016-19.02.2017), Programul RO 10 CORAI “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi inţtiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” . Proiectul este implementat de către Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare din Craiova, în colaborare cu Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj.

  • Valoarea finanţării proiectului este de 421193.84 Lei

“Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii! – PLUS 2” reprezintă o continuare firească şi solicitată a activităţilor de informare, consiliere, instruire şi mediere pe piaţa muncii. Activităţile suplimentare prevăd extinderea gamei de servicii furnizate grupului ţintă dar urmăresc şi îmbunătăţirea şi personalizarea serviciilor în funcţie de nevoile/aşteptările/aptitudinile beneficiarilor proiectului.
Proiectul are în vedere întărirea coeziunii economice şi sociale, reducerea diferenţelor economice şi sociale, astfel încât să fie eliminate faptele/acţiunile de discriminare între diferitele categorii de persoane din cadrul societăţii.
Legea nr. 324/2006 defineşte discriminarea ca fiind: “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.”
La eveniment au participat oficiali din partea autorităţilor locale, mediului de afaceri, organizaţii ce dispun de experienţă în ceea ce priveşte lucrul cu grupul vulnerabil şi incluziunea socială dar şi parte dintre beneficiarii noştri sau potenţiali viitori beneficiari.
S-a discutat despre atât despre activităţile proiectului cât şi despre impactul acestora asupra grupului vulnerabil.
Grupul ţintă al proiectului este format din 112 persoane (50 persoane private de libertate din Penitenciarul de Minori şi Tineri, 32 de persoane vulnerabile din comunele Cerăt şi Bratovoeşti din judeţul Dolj – dintre care minim 35 de persoane de etnie romă şi 30 persoane din mediul rural, beneficiari ai proiectului iniţial, din comunele Coşoveni şi Goieşti din Dolj, care vor primi servicii de consiliere şi mediere).
Cele 82 de persoane (beneficiarii noi) primesc şi servicii de instruire pe langă cele de consiliere şi mediere din luna septembrie 2016, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, creşterea stimei de sine şi abordarea unei atitudini pozitive în viaţa personală şi socială. Instruirea abordează următoarele segmente: Competenţe informatice şi Dezvoltare personală/ Educaţie pentru viaţă.
Proiectul vizează şi organizarea a 3 Caravane de Informare în comunele Amărăşti, Coţofenii din Dos şi Craiova, judeţul Dolj şi informarea a 225 persoane cu privire la problematica egalităţii de şanse, drepturile oamenilor, participarea nondiscriminativă pe piaţa muncii şi la viaţa activă a societăţii. De asemenea, vizează şi încheierea a două protocoale noi de colaborare cu instituţii/primprii sau actori ai mediului privat şi societăţii civile care lucrează cu grupuri vulnerabile, în vederea consolidării reţelei de schimb şi transfer de bune practici EGALITATE ŞI DIVERSITATE, prin intermediul unui seminar.
Caravanele de Informare reprezintă o resursă umană importantă, întrucât persoanele participante pot afla informaţii legate de activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, pot solicita sprijin şi îndrumare din partea asistenţilor sociali, consilierului professional şi a trainerilor.
Non-discriminarea este primul efect al egalităţii tuturor fiinţelor umane în demnitate şi în drepturi. Non-discriminarea se regăseşte în toate tratatele asupra drepturilor fundamentale, în articolele constând în aplicarea drepturilor. Acesta este un principiu general care este în dreptul internaţional de aceea înainte de a asigura o reală egalitate de tratare a tuturor fiinţelor umane este necesar a dezvolta protecţia numeroaselor categorii vulnerabile adică a acelor categorii care suferă din pricina discriminării.
Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc!!!


Conferință promovare rezultate Proiect “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”– Asociația Șanse Egale pentru Fiecare – Craiova

Conferință promovare rezultate Proiect “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”– Asociația Șanse Egale pentru Fiecare – Craiova

În data de 22.07.2016 a avut loc Conferinţa de promovare a rezultatelor înregistrate în cadrul Proiectului “ Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!”, Programul RO 10 CORAI “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniaţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementat de către Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare din Craiova, având ca parteneri Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj.
“Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!” este proiectul care a reunit specialişti în asistenţă socială, consilieri profesionali, psihologi, traineri, autorităţi publice, angajatori, prin oferirea de servicii de informare, consiliere, instruire (81 sesiuni de instruire) şi mediere pe piaţa muncii.
Specialiştii au conlucrat în sprijinul a 214 beneficiari direcţi (100 persoane private de libertate din Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova, 50 de persoane vulnerabile din comunele Coşoveni şi Goieşti din judeţul Dolj, 12 specialişti care interacţionează cu grupuri vulnerabile şi alţi beneficiari care au solicitat sprijin pentru diferite situaţii personale/sociale/profesionale); menţionăm că din cele 214 de persoane înregistrate în grupul ţintă, 61 persoane sunt de etnie romă.
Partenerii proiectului au asimilat cu responsabilitate obiectivul proiectului, acela de a reduce diferenţele economice şi sociale dintre oameni, de a promova dreptul fiecărei persoane la şanse egale la viaţă, educaţie şi evoluţie profesională.
O scurtă descriere a rezultatelor proiectului:

  • înfiinţarea unui Centru antidiscriminare şi de prevenire a excluziunii sociale, care oferă servicii gratuite de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii
  • realizarea unui Studiu sociologic care a identificat nevoile şi a evaluat situaţia grupurilor vulnerabile din judeţul Dolj
  • dezvoltarea unei Reţele de Egalitate şi Diversitate, o structură de cooperare înfiinţată cu scopul de a identifica măsuri şi instrumente, care să fie puse în slujba acţiunilor de combatere a inegalităţilor sociale prin intermediul Comisiei Egalităţii de Şanse; au fost încheiate 8 Protocoale de colaborare cu 8 Primării din judeţul Dolj; au fost organizate 3 Seminarii de Egalitate de Şanse care au tratat diferite probleme sociale: discriminarea socială, diversitatea şi înţelegerea culturală, egalitatea de şanse/gen, respectul pentru demnitatea umană, drepturile omului
  • crearea unei Metodologii de lucru cu grupurile vulnerabile şi propunerea unui Plan de dezvoltare
  • organizarea a 5 Campanii de Informare, în perioada 10.09.2015-19.04.2016, în 10 localităţi: comunele Malu Mare, Podari, Pieleşti, Cîrcea, Coşoveni, Işalniţa, Gherceşti, Breasta, Predeşti din judeţul Dolj şi municipiul Craiova, pentru 1000 de beneficiari indirecţi astfel:

- comuna Malu Mare 10.09.2015 – 80 participanţi
- comuna Pieleşti 23.10.2015 – 81 participanţi
- comuna Podari 03.11.2015 – 52 participanţi
- comuna Coşoveni 20.11.2015 – 61 participanţi
- comuna Cîrcea 25.11.2015 – 61 participanţi
- localitatea Craiova 03–16.12.2015 şi 03–16.02.2016 – 300 participanţi
- comuna Işalniţa 14.01.2015 – 120 participanţi
- comuna Gherceşti 19.02.2016 – 65 participanţi
- comuna Breasta 28.03.2016 – 100 participanţi
- comuna Predeşti 19.04.2016 – 40 participanţi

Campaniile de Informare au făcut posibilă colaborarea specialiştilor din proiect cu persoanele din localităţile menţionate – fiecare dintre oamenii întâlniţi au o poveste de viaţă, au nevoi sociale, determinate de diferiţi factori; s-au purtat discuţii legate de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, despre şansele egale, nediscriminare şi despre perseverenţa/motivaţia care trebuie să ne însoţească pe parcursul vieţii personale şi profesionale.
Recunoaşterea demnităţii inerente fiecărei persoane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamental libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume.
“Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.
Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări“
(Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolele 1 şi 7).Suntem schimbarea care aduce egalitate în lume!!!

Suntem schimbarea care aduce egalitate în lume!!!

018Centrul pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova are porțile larg deschise pentru acele persoane care nu se pot ajuta singure, care nu-și găsesc motivația și dorința de a-și schimba viața.

Prin consiliere, îndrumare și suport specializat, fiecare dintre persoanele aflate în dificultate și/ sau discriminate pot apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul Centrului.

Toți oamenii sunt egali, cu toții au dreptul să primească servicii de bună calitate, să fie încurajați și susținuți în parcursul educațional și profesional.

Suntem schimbarea care aduce egalitate în lume!!!

The main EVENTS which were developed along the project were following

Ca și evenimente principale, pe perioada proiectului s-au desfășurat:

- înființarea “Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale – Craiova”, care să ofere servicii de informare/consiliere socială, profesională și psihiologică/mediere/instruire persoanelor discriminate sau care fac parte din grupurile vulnerabile, pe toată perioada proiectului;

- 5 campanii de informare și conștientizare care au infomat peste 1000 de persoane în 10 localități: Craiova, Malu Mare, Podari, Pielești, Cârcea, Coşoveni, Işalnita, Ghercesti, Breasta, Predeşti;

- 3 seminarii – care au contribuit la dezvoltarea unei structuri de cooperare  – EGALITATE ȘI DIVERSITATE cu scopul de a contribui la procesul de luare a deciziilor şi/sau la identificarea de măsuri, instrumente, etc. care să fie puse în aplicare în scopul combaterii inegalităţilo; scopul acestei activităţi a fost pe lângă schimbul de experienţă, integrarea celor mai bune practici în sprijinirea grupurilor vulnerabile și cooperarea cu actorii sociali; seminariile au avut tematici privind: reducerea inegalităţilor, măsurilor antidiscriminare şi de prevenire a excluziunii sociale, promovarea diversităţii şi înţelegerii interculturale, egalitatea de şanse/ de gen, tipuri de activităti motivaţionale pentru grupurile vulnerabile, respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, respectarea statului de drept şi a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor, etc. stimularea cooperării dintre entităţile publice şi cele private. Prin intermediul celor seminarii, s-au încheiat 8 contracte de colaborare. Activitatea de tip rețea a contribuit și la crearea unui plan de dezvoltare și a unei metodologii de lucru cu grupurile vulnerabile;

- Instruirea a 12 specialiști/personal care furnizează servicii grupurilor vulnerabile cu scopul de a dobândi noi cunoștințe și abilități specifice pe teme ca: egalitatea de gen, egalitatea de șanse, discriminare (accent pe discriminarea la locul de muncă pentru angajați și angajatori), inegalitate, înțelegere interculturală, respect pentru diversitate, reducerea sărăciei;

- Instruire pentru 150 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (100 persoane private de libertate din incinta Penitenciarului de Minori și Tineri Craiova, 50 persoane provenite din grupuri vulnerabile din mediul rural (Coșoveni și Goiești): 30 persoane din familii beneficiare de venitul minim garantat, 10 persoane provenite din familii monoparentale, 10 persoane provenite din familii cu mai mult de 2 copii), cu următoarele tematici: educație pentru sănătate, protecția mediului înconjurător, promovarea toleranței interculturale, comparare a culturilor și tradițiilor (share&compare), drepturile omului, inegalități, măsuri antidiscriminare și de prevenire a excluziunii sociale;

- Lansarea studiului studiului sociologic  prin care a fost analizată expunerea persoanelor defavorizate la contexte/măsuri discriminatorii, identificarea și evaluarea nevoile grupurilor vulnerabile din Judeţul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Predești, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Predești, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: comuna Predești, județul Dolj

20160414_103755În data de 19.04.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Predești, județul Dolj.

La data menționată au fost prezente 40 de persoane cu domiciliul în comuna Predești, o mare parte beneficiari ai venitului minim garantat, dar și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Campania de Informare s-a desfășurat în cadrul Primăriei Predești, iar specialiștii proiectului au oferit informații cu privire la activitățile derulate, oportunitățile și facilitățile acordate beneficiarilor proiectului.
Întrevederea din data de 19 aprilie 2016 a debutat cu prezentarea generală a proiectului, a obiectivelor, a partenerilor implicați în proiect. Discuțiile au dezvăluit faptul că toți oamenii au drepturi și obligații legale, însă fiecare trebuie să depună eforturi pentru a evolua din punct de vedere moral, financiar, profesional și social.

Persoanele prezente își doresc o schimbare a modului de viață (au afirmat că își doresc o viață mai bună pentru copiii lor) și recunosc că, indiferent de pregătirea și experiența profesională pe care a acumulat-o fiecare persoană în parte, sunt perioade pe parcursul vieții când este nevoie de suport și îndrumare specializată.

Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului -  proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!” pot fi realizate prin participarea reprezentanților legali din cadrul primăriilor ( asistenți sociali, psihologi)  - în cadrul Primăriei Predești sunt dispuși să colaboreze, să ofere date și statistici, să se implice în activitățile prevăzute în proiect.

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova. Persoanele participante au fost încurajate să solicite suportul specialiștilor din proiect, în cazul în care se confruntă cu diferite situații de viață cărora nu le pot găsi singuri o rezolvare viabilă.

Vârsta, lipsa educației și a experienței profesionale constituie o piedică în calea angajării pentru multe persoane – la aceste impedimente s-ar adăuga faptul că unele persoane nu au încredere în capacitățile proprii, nu cunosc tehnici de prezentare la interviurile pentru angajare, consideră că cei din mediul urban au mai multe posibilități de angajare.

Prin participarea și colaborarea cu cât mai mulți factori de decizie și reprezentanți legali din cadrul diversele instituții din județul Dolj ne propunem să înlăturăm barierele de comunicare și discriminare, să schimbăm atitudinea socială negativă cu privire la grupurile vulnerabile.

La Campania de informare din comuna Predești, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova:   asistenții sociali, psihologul și consilierul de forță de muncă.Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Breasta, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Breasta, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: comuna Breasta, județul Dolj

IMAG1665În data de 28.03.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Breasta, județul Dolj.

La data menționată au fost prezente 100 de persoane cu domiciliul în comuna Breasta, în proporție mare beneficiari ai venitului minim garantat.

Campania de Informare s-a desfășurat în sediul Casei Căsătoriilor din comuna Breasta, specialiștii din cadrul proiectului au oferit informații detaliate cu privire la activitățile derulate, oportunitățile și facilitățile acordate beneficiarilor proiectului.

Întrevederea din data de 28 martie 2016 a debutat cu prezentarea generală a proiectului, a obiectivelor, a partenerilor implicați în proiect. Toți oamenii sunt egali, toți au aceleași drepturi, trebuie să cunoaștem care sunt acestea – în special dreptul la viață, dreptul la educație și la sănătate.

S-a discutat despre seriozitatea și implicarea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean în parte – fiecare persoană trebuie să încerce să devină un membru bun al societății, să respecte obligațiile și îndatoririle ce îi revin, dar să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale.

Discuțiile purtate au dezvăluit faptul că fiecare din persoanele prezente își doresc o schimbare a modului de viață (au afirmat că își doresc o viață mai bună pentru copiii lor) și recunosc că, indiferent de pregătirea și experiența profesională pe care a acumulat-o fiecare persoană în parte, sunt perioade pe parcursul vieții când este nevoie de suport și îndrumare specializată.

Numărul mare de persoane care au participat la întâlnire și faptul că au dat dovadă de interes în timpul discuțiilor purtate, dovedește că sunt persoane responsabile, serioase, care își doresc să evolueze din punct de vedere social și professional.

Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!” pot fi realizate prin participarea reprezentanților legali din cadrul primăriilor (asistenți sociali, psihologi) – în cadrul Primăriei Breasta sunt dispuși să colaboreze, să ofere date și statistici, să se implice în activitățile prevăzute în proiect.

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova. Persoanele participante au fost încurajate să solicite suportul specialiștilor din proiect, în cazul în care se confruntă cu diferite situații de viață cărora nu le pot găsi singuri o rezolvare viabilă.

Din grupul de persoane cu care am discutat, anumite persoane au solicitat ajutor din partea specialiștilor, întrucât își doresc să își rezolve problemele, să găsească soluții viabile. Aceștia sunt următorii: Mărgoi Veronica ( în vârstă de 40 ani, relație de concubinaj, casnică, are un 5 copii, este neșcolarizată), Bică Ionuț ( 21 ani, o relație de concubinaj, a absolvit 7 clase), Ghilmegeanu Maria ( 31 ani, relație de concubinaj), Chelu Florentina ( 19 ani, necăsătorită, 12 clase). Aceste persoane au manifestat interes pentru a depune eforturi în vederea obținerii unui loc de muncă, întrucât se confruntă cu dificultăți de natură economico-socială.

Vârsta, lipsa educației și a experienței profesionale constituie o piedică în calea angajării pentru multe persoane – la aceste impedimente s-ar adăuga faptul că unele persoane nu au încredere în capacitățile proprii, nu cunosc tehnici de prezentare la interviurile pentru angajare, consideră că cei din mediul urban au mai multe posibilități de angajare.

Prin participarea și colaborarea cu cât mai mulți factori de decizie și reprezentanți legali din cadrul diversele instituții din județul Dolj ne propunem să înlăturăm barierele de comunicare și discriminare, să schimbăm atitudinea socială negativă cu privire la grupurile vulnerabile.

La Campania de informare din comuna Breasta, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: asistenții sociali și consilierul de forță de muncă.


Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în Craiova, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în Craiova, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: Craiova, județul Dolj

P1070511În perioada 03-16 februarie 2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în localitatea Craiova.

Pe parcursul celor 10 zile de desfășurare a Campaniei din Craiova, 150 de persoane au primit informații cu privire la activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului, obiectivele care trebuie îndeplinite și partenerii implicați în proiect.
În perioada menționată au fost organizate deplasări la instituții publice, factori de decizie, reprezentanți ai autorităților publice și locale, reprezentanți ai sectorului privat și angajatori din localitatea Craiova, cu scopul de a oferi informații cu privire la măsurile de combatere a discriminării angajaților și de a îmbunătăți modalitățile de comunicare și negociere în relația angajator-angajat – atunci când angajatorii oferă un mediu de lucru plăcut, colaborează obiectiv cu salariații, le acordă un feed-back corect și util, îi sprijină prin oferirea de cursuri de calificare, recalificare – toate aceste eforturi și demersuri emise de ambele părți conduc la o colaborare fructuoasă pe termen lung.
Întrevederile au avut ca punct central de discuție faptul că toți oamenii sunt egali, au drepturi egale încă de la naștere – dreptul la viață, sănătate, libertate, dreptul la protecție egală împotriva oricărei discriminări, dreptul la muncă, la educație.
Există legislație care se ocupă de discriminare și respectarea drepturilor omului (Constituția României, Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Ordonanța, Ordonanța de Urgență 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială, Legea 283/2003 pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului).
Conform Legii 324/2006, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, „ prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.”
Cu persoanele care fac parte din diferite grupuri dezavantajate s-a discutat despre seriozitatea și implicarea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean în parte – fiecare persoană trebuie să încerce să devină un membru bun al societății, să respecte obligațiile și îndatoririle ce îi revin, dar să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale.
Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.
În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.
Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.
Obiectivele proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!” sunt realizate prin implicarea în discuții reprezentanților autorităților publice, reprezentanților sectorului privat, factorilor de decizie din localitatea Craiova.
Din grupul de persoane cu care s-au purtat discuții, anumite persoane au solicitat ajutor din partea specialiștilor: Pleșa Daniela, Cercel Anca, Radu Georgeta, Chiriță Mariana, Rădulescu Sonia, Bașcoveanu Marcela și Iordan Ion-Bogdan – fiecare din persoanele enumerate au manifestat interes și disponibilitate pentru a obține un loc de muncă, pentru a colabora cu specialiștii proiectului, cu scopul de a evolua din punct social, personal și profesional.
La Campania de informare din localitatea Craiova, județul Dolj și-au adus aportul specialiștii din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: asistenții sociali, psihologul și consilierul de forță de muncă și șomaj.


Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ghercești, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ghercești, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: comuna Ghercești, județul Dolj

P1070543În data de 19.02.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ghercești, județul Dolj.

La data menționată au fost prezente 65 de persoane cu domiciliul în comuna Ghercești, în cea mai mare parte persoane care beneficiază de ajutoare sociale din partea primăriei.

Cu ocazia deplasării la Școala Gimnazială și la Primăria comunei Ghercești, specialiștii proiectului au avut posibilitatea de a cunoaște persoane de diferite vârste, care au calificări și situații sociale diverse.

Aceste persoane sunt implicate activ în acțiunile solicitate de școală sau primărie, manifestă responsabilitate în creșterea și educarea copiilor.

Întrevederea din data de 19 februarie 2016 a debutat cu prezentarea generală a proiectului, a obiectivelor care trebuie îndeplinite, a partenerilor implicați în proiect. S-a pus accent pe faptul că toți oamenii sunt egali, toți au aceleași drepturi – în special dreptul la viață, dreptul la educație și la sănătate.

S-a discutat despre seriozitatea și implicarea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean în parte – fiecare persoană trebuie să încerce să devină un membru bun al societății, să respecte obligațiile și îndatoririle ce îi revin, dar să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale.

Discuțiile purtate au dezvăluit faptul că fiecare din persoanele prezente își doresc o schimbare a modului de viață (au afirmat că își doresc o viață mai bună pentru copiii lor) și recunosc că, indiferent de pregătirea și experiența profesională pe care a acumulat-o fiecare persoană în parte, sunt perioade pe parcursul vieții când este nevoie de suport și îndrumare specializată.

Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!” pot fi realizate prin participarea reprezentanților legali din cadrul primăriilor ( asistenți sociali, psihologi) – în cadrul Primăriei Ghercești sunt dispuși să colaboreze, să ofere date și statistici, să se implice în activitățile prevăzute în proiect.

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova. Persoanele participante au fost încurajate să solicite suportul specialiștilor din proiect, în cazul în care se confruntă cu diferite situații de viață cărora nu le pot găsi singuri o rezolvare viabilă.

Vârsta, lipsa educației și a experienței profesionale constituie o piedică în calea angajării pentru multe persoane – la aceste impedimente s-ar adăuga faptul că unele persoane nu au încredere în capacitățile proprii, nu cunosc tehnici de prezentare la interviurile pentru angajare, consideră că cei din mediul urban au mai multe posibilități de angajare.

Prin participarea și colaborarea cu cât mai mulți factori de decizie și reprezentanți legali din cadrul diversele instituții din județul Dolj ne propunem să înlăturăm barierele de comunicare și discriminare, să schimbăm atitudinea socială negativă cu privire la grupurile vulnerabile.

La nivelul școlii generale din comuna Ghercești a fost identificată necesitatea găsirii unui consilier pedagogic-psiholog, care să asigure în regim de colaborare sau voluntariat servicii de consiliere pentru elevii din localitate.

La Campania de informare din comuna Ghercești, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: 2 asistenți sociali, 1 psiholog și 1 consilier forță de muncă și șomaj.


Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ișalnița, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ișalnița, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: comuna Ișalnița, județul Dolj

IMAG1613În data de 14.01.2016 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Ișalnița, județul Dolj.

La data menționată au fost prezente 120 de persoane cu domiciliul în comuna Ișalnița, persoane care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor, cât și persoane care beneficiază de ajutor minim garantat. Cu ocazia deplasării la Școala Generală Eliza Opran din comuna Ișalnița specialiștii proiectului au avut posibilitatea de a cunoaște persoane de diferite vârste, care au calificări și situații sociale diverse.

Ne-a impresionat numărul mare de persoane care au fost dornice să participe la întâlnirea organizată de proiect, întrucât au dat dovadă de interes și atenție pe tot parcursul prezentării noastre. S-a constatat că sunt persoane care își îngrijesc cu afecțiune și responsabilitate copiii sau nepoții, sunt interesați să le ofere acestora condiții pentru a se dezvolta și a învăța, pentru a avea posibilități sociale și profesionale pe viitor.

Întrevederea din data de 14 ianuarie 2016 a debutat cu prezentarea generală a proiectului, a obiectivelor care trebuie îndeplinite, a partenerilor implicați în proiect. S-a pus accent pe faptul că toți oamenii sunt egali, toți au aceleași drepturi – în special dreptul la viață, dreptul la educație și la sănătate.

S-a discutat despre seriozitatea și implicarea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean în parte – fiecare persoană trebuie să încerce să devină un membru bun al societății, să respecte obligațiile și îndatoririle ce îi revin, dar să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale.

Discuțiile purtate au dezvăluit faptul că fiecare din persoanele prezente își doresc o schimbare a modului de viață (au afirmat că își doresc o viață mai bună pentru copiii lor) și recunosc că, indiferent de pregătirea și experiența profesională pe care a acumulat-o fiecare persoană în parte, sunt perioade pe parcursul vieții când este nevoie de suport și îndrumare specializată.

Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!” pot fi realizate prin participarea reprezentanților legali din cadrul primăriilor (asistenți sociali, psihologi) – în cadrul Primăriei Ișalnița, care sunt dispuși să colaboreze, să ofere date și statistici, să se implice în activitățile prevăzute în proiect.

Din grupul de persoane cu care am discutat, anumite persoane au solicitat ajutor din partea specialiștilor, întrucât își doresc să își rezolve problemele, să găsească soluții viabile. Aceștia au fost următorii: Iliuță Cristina (32 de ani, căsătorită, casnică, are 2 copii, a absolvit Școala Profesională și se află în căutarea unui loc de muncă) și Urdiniceanu Nicolița (51 ani, văduvă, are 2 copii, este angajată, dorește să se implice în activități de voluntariat). Aceste 2 persoane și-au manifestat interesul de a deveni active pe piața muncii (primul caz) și de a desfășura activități de voluntariat prin care să ofere îngrijire și ajutor copiilor sau persoanelor vârstnice (al doilea caz).

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova.

Vârsta, lipsa educației și a experienței profesionale constituie o piedică în calea angajării pentru multe persoane – la aceste impedimente s-ar adăuga faptul că unele persoane nu au încredere în capacitățile proprii, nu cunosc tehnici de prezentare la interviurile pentru angajare, consideră că cei din mediul urban au mai multe posibilități de angajare.

Prin participarea și colaborarea cu cât mai mulți factori de decizie și reprezentanți legali din cadrul diversele instituții din județul Dolj ne propunem să înlăturăm barierele de comunicare și discriminare, să schimbăm atitudinea socială negativă cu privire la grupurile vulnerabile.

La Campania de informare din comuna Ișalnița, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: 2 asistenți sociali, 1 psiholog și 1 consilier forță de muncă și șomaj.


Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în Craiova, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în Craiova, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE
Localitatea: Craiova, județul Dolj

P1070470În perioada de 03-16 decembrie 2015 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiova a organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în localitatea Craiova.

Pe parcursul celor 10 zile de desfășurare a Campaniei din Craiova, 150 de persoane au primit informații cu privire la activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului, obiectivele care trebuie îndeplinite și partenerii implicați în proiect. De asemenea, au fost organizate deplasări la diverși angajatori din Craiova, cu scopul de a oferi informații cu privire la măsurile de combatere a discriminării angajaților.
Întrevederile au avut ca punct central de discuție faptul că toți oamenii sunt egali, au drepturi egale încă de la naștere – dreptul la viață, sănătate, libertate, dreptul la protecție egală împotriva oricărei discriminări, dreptul la muncă, la educație, etc.

De asemenea, s-a discutat despre seriozitatea și implicarea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean în parte – fiecare persoană trebuie să încerce să devină un membru bun al societății, să respecte obligațiile și îndatoririle ce îi revin, dar să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale.
Discuțiile purtate au dezvăluit faptul că fiecare din persoanele prezente își doresc o schimbare a modului de viață (au afirmat că își doresc o viață mai bună pentru copiii lor).
Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor și pentru a-i sprijini în luarea unor decizii corespunzătoare.

În cadrul întâlnirilor, s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!” sunt realizate prin implicarea în discuții reprezentanților autorităților publice, reprezentanților sectorului privat, factorilor de decizie din localitatea Craiova.

Din grupul de persoane cu care s-au purtat discuții, anumite persoane au solicitat ajutor din partea specialiștilor, întrucât își doresc să își rezolve problemele, să găsească soluții viabile. Aceștia sunt următorii: Costache Nicolina (41 ani, căsătorită, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă), Stancu Iuliana (50 ani, căsătorită, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă), Tîrnăveanu Liana (44 ani, căsătorită, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă), Torcea Constantina (53 ani, căsătorită, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă) și Andrei Nastasia (51 ani, căsătorită, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă).

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova.
Vârsta, lipsa educației și a experienței profesionale constituie o piedică în calea angajării pentru multe persoane – la aceste impedimente s-ar adăuga faptul că unele persoane nu au încredere în capacitățile proprii, nu cunosc tehnici de prezentare la interviurile pentru angajare, consideră că cei din mediul urban au mai multe posibilități de angajare.

La Campania de informare din localitatea Craiova, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: 2 asistenți sociali, 1 psiholog și 1 consilier forță de muncă și șomaj.


CELE 3 SEMINARII AU CONCLUZIONAT CU FORMAREA REȚELEI – EGALITATE ȘI DIVERSITATE

CELE 3 SEMINARII AU CONCLUZIONAT CU FORMAREA REȚELEI – EGALITATE ȘI DIVERSITATE

P1060762Activitatea de tip rețea a contribuit la crearea planului de dezvoltare și a metodologiei de lucru cu grupurile vulnerabile.

Pe 14 august 2015 a fost a avut loc primul seminar – EGALITATE ȘI DIVERSITATE, la care au participat reprezentanți din 9 Primării din județul Dolj, 1 reprezentant al Primăriei Craiova, 1 reprezentant al AJPIS Craiova – Președinta Comisiei Egalității de Șanse, 1 reprezentant al Prefecturii Craiova și unul al DGASPC Craiova. S-a discutat despre situația actuală a grupurilor vulnerabile din județul Dolj, Norme legislative – Egalitate/discriminare și despre rolul dezvoltării unei structuri de cooperare la nivel local și contribuția la procesul de luare a deciziilor şi/sau la identificarea de măsuri, instrumente, etc. care să fie puse în aplicare în scopul combaterii inegalităţilor sociale.

Al doilea seminar a avut loc pe data de 01.09.2015. La acest seminar au participat Primării din județul Dolj, Primării cu care ulterior s-au încheitat contracte de colaborare, care sa contribuie la crearea rețelei Egalitate si Diversitate. S-a discutat despre rolul creării acestei rețele, despre reducerea inegalităților/Măsuri antidiscriminare și de prevenire a excluziunii sociale și despre schimbul de experiență/transfer de bune practici – exemple cheie-măsuri antidiscriminare și metode de lucru cu grupul vulnerabil – discuții libere.

Seminarul nr. 3 a avut loc pe data de 15.10.2015 și s-a încheiat cu crearea Rețelei Egalitate și Diversitate, compusă din: Primăria Goiești, Primăria Coșoveni, Primăria Cârcea, Primăria Malu Mare, Primăria Predești, Primăria Ișalnița, Primăria Plielești, Primăria Coțofenii din Dos. La acest seminar au participat toți membrii rețelei și s-a discutat despre prezentarea Raportului de activitate Dolj – al Comisiei Județene în domeniul egalității de șanse – Președinta Comisiei. S-a făcut referire la Întrunirea Comisiei din data de 29.09.2015 – în special s-a discutat despre măsuri întreprinse și care sunt formele de discriminare, care sunt măsurile care se pot lua în cazul în care persoana nedreptățită face plângere, etc. S-a specificat faptul că în județul nostru nu este o bună informare în ceea ce privește egalitatea de șanse, populația nu știe unde să se adreseze în cazul în care întâmpină probleme/proiecte de informare și conștientizare a populației. S-a discutat și despre propuneri de măsuri/tehnici noi de lucru cu grupul vulnerabil / punct de plecare pentru planul de dezvoltare și metodologia de lucru cu grupurile vulnerabile.


Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Cârcea, județul Dolj

Campanie de Informare în cadrul proiectului “ Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Cârcea, județul Dolj

CAMPANIE DE INFORMARE

Localitatea: comuna Cârcea, județul Dolj

P1070212În data de 25 noiembrie 2015 Asociația Șanse Egale pentru Fiecare din Craiovaa organizat o Campanie de Informare în cadrul proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!”, în comuna Cârcea, județul Dolj.

Întâlnirea a avut loc în cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Ianculescu” din comuna Cârcea, Dolj. La data menționată au fost prezente 61 de persoane ( părinți, bunici sau rude ale copiilor), care au domiciliul în comuna Cârcea.

Întrevederea din data de 25 noiembrie 2015 a debutat cu prezentarea generală a proiectului, a activităților pe care le desfășoară specialiștii și a obiectivelor care trebuie îndeplinite pe parcursul proiectului. A fost acordată o importanță deosebită faptului că oamenii sunt egali în fața legii, au aceleași drepturi și obligații, aceleași răspunderi civice.

Fiecare cetățean trebuie să dea dovadă de seriozitate și implicare în relațiile inter-umane, să încerce să devină un membru civilizat al societății, să militeze în mod pozitiv pentru drepturile sale și să fie conștient că acțiunile singulare/ individuale afectează membrii familiei și implicit, membrii societății.

Un lucru îmbucurător a fost acela că părinții consideră participarea copiilor la cursurile școlare un pas spre evoluție socială, personală și ulterior profesională.

Persoanele care au participat la întâlnire și care au în grijă cel puțin un minor au manifestat deschidere față de informațiile primite din partea specialiștilor, sunt implicați activ în creșterea și educarea copiilor și au afirmat că vor depune eforturile necesare pentru ca aceștia să aibă un viitor mai bun.

La Campania de informare organizată în comuna Cârcea au participat persoane care se confruntă cu diferite probleme sociale: venituri reduse, relații conflictuale cu membrii familiei, probleme grave de sănătate, condiții improprii de locuit.

Specialiștii din cadrul proiectului sunt pregătiți să ofere servicii sociale, profesionale sau psihologice pentru a îmbunătăți stima de sine a oamenilor, pentru a-i încuraja să-și păstreze atitudinea pozitivă față de școală și pentru a menține nivelul de educație al copiilor lor.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la specificul și activitatea proiectului – proiectul vizează întărirea coeziunii economice şi sociale, dar și reducerea diferenţelor care separă grupurile vulnerabile de restul societăţii.

Prin organizarea Campaniilor de informare ne propunem să reducem inegalitățile între diferitele categorii de persoane, să identificăm problemele cu care se confruntă şi să îmbunătățim măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile.

Obiectivele proiectului “Învață pentru a-i sprijini pe alții!” pot fi realizate prin participarea reprezentanților legali din cadrul primăriilor ( asistenți sociali, psihologi) – în cadrul Primăriei Cârcea sunt dispuși să colaboreze, să ofere date și statistici, să se implice în activitățile prevăzute în proiect.

Din discuțiile purtate cu persoanele menționate s-a putut constata dorința oamenilor de a trăi o viață normală, de a-și sprijini copiii să învețe, de a-i educa în mod pozitiv.

Pe parcursul Campaniei de informare persoanele prezente au primit informații cu privire la faptul că activitatea se desfășoară atât la sediul Centrului pilot anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale din Craiova, cât și în interiorul Penitenciarului de minori și tineri din Craiova.

Prin participarea și colaborarea cu cât mai mulți factori de decizie și reprezentanți legali din cadrul diversele instituții din județul Dolj ne propunem să înlăturăm barierele de comunicare și discriminare, să schimbăm atitudinea socială negativă cu privire la grupurile vulnerabile.

La Campania de informare din comuna Cârcea, județul Dolj și-au adus aportul specialiști din cadrul Asociației Șanse Egale pentru Fiecare Craiova: 2 asistenți sociali, 1 psiholog și 1 consilier forță de muncă și șomaj.